Svenska Stadsbyggen

Varumärkes- och kommunikationsplattform

Kunden

Uppdragsgivaren bestod från början av tre bolag, Svenska Vårdbyggen, Svenska Bostadsbyggen och Svenska Stålbyggen som efter varumärkesprocessen blev ett bolag, Svenska Stadsbyggen. Svenska Vårdbyggen var från början den mest tongivande delen av verksamheten och den del som i hög grad hade format verksamheten, arbetssätt och värderingar. Hur kunde detta omvandlas till ett samlat erbjudande för alla tre bolagen?

Lösning

En varumärkesprocess inleddes med en nulägesanalys av alla de värden och värderingar som präglade Svenska Vårdbyggen. Efter detta genomfördes den kreativa processen med att ta fram en varumärkesplattform. Mycket av arbetet kretsade kring de värderingar och övertygelser som hade gjort Svenska Vårdbyggen så framgångsrikt och hur dessa kunde breddas och innefatta hela verksamheten, dvs. både bostäder, samhällsfastigheter och industrilokaler. Kärnan i plattformen blev företagets omsorg om den fysiska miljön, arkitekturen och den lokala stadsbilden. Efter varumärkesarbetet skapades en ny kommunikationsplattform, främst en ny webbplats och nytt presentationsmaterial.

Andra kunder