Steninge Slottsby/ Gelba AB

Varumärkesplattform, konceptutveckling och kommersiell projektledning

Kunden

Steninge Slottsby är den by och destination som växer fram vid Steninge Slott i Sigtuna. Här byggs över 600 bostäder och ett utvecklat kommersiellt centrum runt Stenladan från slutet av 1800-talet. Hela området präglas starkt av sin slottshistoria från tidigt 1700-tal och den rika brukshistorian från 1800-talet. Ägaren Gelba AB ville skapa ett sammanhållet koncept och platsvarumärke för hela området innefattande gestaltningsprogram och en utvecklingsstrategi för destinationen.

Lösning

Hur skapar man en by med traditionella och historiska förtecken anpassat för en urban målgrupp med höga krav? Vad söker och längtar människor efter i sin livsmiljö? Lösningen hittade vi i svaret på dessa frågor. Koncept- och varumärkesprocessen landade i att Steninge Slottsby skulle erbjuda den traditionella byns intimitet, mervärden i närmiljön där mycket kretsar kring det lantliga, ett unikt kulturutbud och möjlighet till en aktiv fritid med träning och rekreation. En viktig komponent och värde är byns centrum som ska bli ett känt utflyktsmål tack vare nya butiker, utvecklad mat- och trädgårdskultur och gästgiveri. Arbetet innefattade även ett ambitiöst gestaltningsprogram som i detalj målar bilden av en vacker, traditionell by där arkitekturen och rummet mellan husen har fått stor betydelse. Brand Conversation har lett varumärkesprocessen och projektleder förverkligandet av varumärkesplattformen med särskild fokus på centrumet. www.steningeslottsby.se

Andra kunder