Nääs Fabriker

Varumärkesplattform, konceptutveckling och kommunikationsstrategi

Kunden

Nääs Fabriker är ett vackert bruksområde i Lerum, tre mil nordost om Göteborg med hotell- och konferensverksamhet och en kontorsverksamhet. Området har under många år i första hand fokuserat på företagsmarknaden och i mindre utsträckning på privatmarknaden, vilket har gjort området litet slutet och inte alltid befolkat. Ägarna Ernst Rosén och den nya vd:n för Nääs Fabriker beslutade att inleda en visions- och varumärkesprocess för att ge en kompass till utvecklingen av området.

Lösning

Grundidén blev att se på Nääs Fabriker som ett utflyktsmål där huvudmålet var att skapa liv och rörelse över hela dygnet. Att nå privatmarknaden blev ett viktigt mål och för detta krävdes ett mer mångfacetterat innehåll i området, dvs. mer upplevelse- och aktivitetsmöjligheter, men också att öppna upp den vackra men slutna karaktären på fabrikshusen. Beslutet fattades också att bygga ut hotellet och bygga om kontorsdelen för att bättre passa enmans- och mikroföretag.  I processen har Brand Conversation har arbetat med varumärkesplattform, plats- och konceptutveckling, kommunikationsplattform och löpande kommunikationsrådgivning. Allt arbete har skett i nära samarbete med framförallt vd och hotellchef för Nääs Fabriker. www.naasfabriker.se

Andra kunder