Vista Skogshöjd

Identitetsprocess inför gestaltningsprogram

Kunden

Vista Skogshöjd ligger intill Vistaberg i Huddinge där JM:s dotterbolag Borätt äger ett markområde där de ska bygga flera kvarter bestående av småhus. Inför framtagande av gestaltningsprogram valde Borätt att genomföra en koncept- och identitetsprocess inom projektgruppen där bland andra arkitekterna inbjöds att delta.

Lösning

Det kreativa arbetet för att definiera det nya bostadsområdet i syfte att ge input och en kompass till gestaltningsprogrammet och framtida marknadsföring skedde workshopform. Utgångspunkten var platsens särskilda förutsättningar; vacker skogsmiljö, närhet till stadsjordbruk och unika rekreations- och friluftsmöjligheter. Den identitetsplattform som blev resultatet av processen definierade i ord och bild allt från målgruppens livsstil till arkitekturen, den bevarade topografin och trädgårdarnas karaktär.  

Andra kunder