Huddinge Centrum

Varumärkes- och kommunikationsplattform, marknadsanalys och löpande rådgivning

Kunden

Huddinge Centrum i Huddinge ägs och förvaltas av Huge Fastigheter. I samband med att centrumet fick en ny affärsområdeschef påbörjades arbetet med att utveckla och förnya centrumet. Vid den här tidpunkten hade centrumet stått outvecklat under många år och behovet av förnyelse var stort. Inte minst på grund av den kraftigt ökande konkurrensen från stora köpcentrum i Huddinge Centrums upptagningsområde.

 

Lösning

Under två år pågick utvecklingsarbetet av centrumet som inleddes med en varumärkesprocess. I denna ingick en nulägesanalys med en genomgång av befintliga undersökningar, genomförande av intervjuer på plats i centrumet och en marknadsanalys för att kartlägga köpmönster och upptagningsområdets potential. Detta bliv viktig input till det efterföljande varumärkesarbetet som genomfördes med centrumorganisationen. Slutsatserna som drogs efter processen var att Huddinge Centrum skulle inta en roll som kommuncentrum snarare än köpcentrum med betydligt större utbud av service och upplevelser under fler timmar på dygnet. Den befintliga mixen av bostäder, kontor och butiker var en viktig utgångspunkt och själva kärnan i det fortsatta utvecklings- och förtätningsarbetet av Huddinge Centrum. En ny kommunikationsplattform togs fram innehållande en ny visuell identitet, ny webbplats, kommunikationsstrategi och -koncept.

Andra kunder